Rujan, Petak 30.2022, 20:38,   info@elvonet.com

Zašto kupiti električno vozilo?


Izvor: Promo fotografije / Autor: Opel Zašto kupiti električno vozilo?

Jedan od najvažnijih razloga za odabir električnog vozila su troškovi goriva koji su 8 do 10 puta niži u usporedbi sa troškovima konvencionalnih vozila. U troškove ubrajamo i troškove održavanja koji su za električna vozila niži čak i do 50%. Vožnjom električnog vozila doprinosimo kvaliteti života smanjenjem emisije CO2 i ostalih onečišćujućih tvari posebice u gradskim područjima kao i smanjenje buke.

Izvor: elen.hep.hr

Podijeli sa drugima

Električni automobili
  • https://elektricni-automobili.com
Električni automobili
Hibridni automobili
  • https://hibridni-automobili.com
Hibridni automobili
Električna vozila
  • https://elektricna-vozila.com
Električna vozila
Električni romobili
  • https://elektricni-romobili.com
Električni romobili
Električni motocikli
  • https://elektricni-motocikli.com
Električni motocikli
Autonomna vozila
  • https://autonomna-vozila.com
Autonomna vozila
Električni bicikli
  • https://elektricni-bicikli.com
Električni bicikli
Elvonet.com
  • https://elvonet.com
Elvonet.com